vedeni.jpgE.B.V., z.ú. byla založena na konci roku 2014, impulsem k založení byla organizace konference Česká energetika v proměnách času.

Posláním našeho ústavu (dříve o.p.s.) je poskytování veřejně prospěšné činnosti a osvěty v oblastech energetiky, předcházení bezpečnostním hrozbám souvisejících s výpadkem elektřiny, energetické bezpečnosti a vzdělávání pracovníků v energetice a dalším tématům, jejichž přesný popis naleznete ZDE na stránce poslání E.B.V., z.ú.

Zkratka E.B.V. pro nás symbolizuje zkratku tři slov: Energetika – Bezpečnost – Vzdělávání, která velmi stručně a zároveň velmi přesně charakterizuje poslání naší neziskové organizace. První ze slov, tedy slovo energetika, lze kdykoli nahradit slovy ekonomika či např. ekologie a nemění ani cíl, ani poslání našeho ústavu.